ഉപയോക്താവിന്റെ സംഭാവനകൾ

Jump to navigation Jump to search
ഈ ഐ.പി. വിലാസം ഇപ്പോൾ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആഗോള തടയലിന്റെ രേഖ പരിശോധിക്കാനായി താഴെ നൽകുന്നു:
  • 19:04, 24 മാർച്ച് 2018: HakanIST (meta.wikimedia.org) 2400:8902:0:0:F03C:91FF:FEE5:3024 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 24 മാർച്ച് 2019 19:04) (Open proxy)
ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ
 
 
      
   

ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല.

"https://ml.bywiki.com/wiki/പ്രത്യേകം:സംഭാവനകൾ/2400:8902:0:0:F03C:91FF:FEE5:3024" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്