ഉപയോക്താവിന്റെ സംഭാവനകൾ

ഈ ഐ.പി. വിലാസം ഇപ്പോൾ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആഗോള തടയലിന്റെ രേഖ പരിശോധിക്കാനായി താഴെ നൽകുന്നു:
  • 13:18, 23 ഒക്ടോബർ 2017: Vituzzu (meta.wikimedia.org) 139.162.0.0/16 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 23 ഒക്ടോബർ 2022 13:18) (hosting service with open proxies such as 139.162.138.130)
ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ
 
 
      
   

ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല.

"https://ml.bywiki.com/wiki/പ്രത്യേകം:സംഭാവനകൾ/139.162.118.40" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്