വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


നേരത്തേ നടന്ന
തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
സംവാദ നിലവറ

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21


പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്:

  1. ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനായുള്ള അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി ഇവിടെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌.
  2. ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
  3. ഇതുവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

നടപടിക്രമം

  1. മികച്ച ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രം അവ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
  2. നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ താളിൽ {{FPC}} എന്ന ഫലകം ചേർക്കുക.
  3. തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയുടെ തിരുത്തുക എന്ന കണ്ണിയിൽ ഞെക്കി {{subst:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രം|''ചിത്രത്തിന്റെ പേർ''|''അഭിപ്രായം''}} എന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലായി ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്യുക.
    ഉദാ: {{subst:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രം|ആമ്പൽ.jpg|അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു}}

നാമനിർദ്ദേശം നടത്താനും വോട്ടു ചെയ്യാനും വേണ്ട കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം

  1. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗത്വമെടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞത് 30 ദിവസം എങ്കിലും ആയിരിക്കണം.
  2. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മൊത്തം 100 തിരുത്തലുകൾ എങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം.തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക

ഈജിപ്ഷ്യൻ രാച്ചുക്ക്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 19:11, 14 ജൂൺ 2018 (UTC)


നീറ്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Pradeep717 (സംവാദം) 06:23, 4 ജൂൺ 2018 (UTC)

: N എങ്ങും ചേർത്തിട്ടില്ലാത്ത ചിത്രം. 'ലേഖനത്തിനു മിഴിവേകണം' എന്ന മാനദണ്ഡം പാലിച്ചിട്ടില്ല, ആയതിനാൽ ചിത്രം അസാധു . - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 15:28, 9 ജൂൺ 2018 (UTC)

Pradeep717 നല്ല ചിത്രം ആണ് അനുയോജ്യമായ താളിൽ ചേർക്കു എന്നിട്ട് ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും സമർപ്പിക്കു, സ്നേഹത്തോടെ - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 15:31, 9 ജൂൺ 2018 (UTC)

നന്ദി, ഇർവിൻ. നീറ് എന്ന ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തതിനു ശേഷമാണ് ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചത്. പിന്നീടുണ്ടായ തിരുത്തലിൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പട്ടതാണ്. - Pradeep717 (സംവാദം) 10:07, 11 ജൂൺ 2018 (UTC)


മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Shagil Kannur (സംവാദം) 14:08, 27 മേയ് 2018 (UTC)


ഗ്വാളിയർ കോട്ട

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:40, 24 മേയ് 2018 (UTC)


പുള്ളിപ്പുലി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:00, 24 മേയ് 2018 (UTC)


ചെറിയ തണൽതുമ്പി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ. വിനീത് പകർത്തിയ ചിത്രം-- Shagil Kannur (സംവാദം)15:05, 14 മേയ് 2018 (UTC)


വെള്ളിവരയൻ ശലഭം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ. വിനീത് പകർത്തിയ ചിത്രം-- Shagil Kannur (സംവാദം)12.11, 30 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)


ഗൗളിക്കിളി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ. സജീഷ് ആലുപ്പറമ്പിൽ പകർത്തിയ ചിത്രം-- Shagil Kannur (സംവാദം) 18:33, 18 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)


കേരളനടനം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Shagil Kannur (സംവാദം) 09:49, 6 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)


ബുദ്ധമയൂരി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു, വിനയരാജ് പകർത്തിയ ചിത്രം --Shagil Kannur (സംവാദം) 13:55, 26 മാർച്ച് 2018 (UTC)


ഗ്വാളിയോർ കോട്ട

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു, --Shagil Kannur (സംവാദം) 23:11, 23 മാർച്ച് 2018 (UTC)


N മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നില്ല. മലയാളം വിക്കിയിലെ ഒരു ലേഖനത്തിലെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 00:30, 24 മാർച്ച് 2018 (UTC)

മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നില്ല എന്നതൊഴിച്ചാൽ ഈ ചിത്രം വളരെ മനോഹരവും തെളിമയാർന്നതും തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേയ്ക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യവുമായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനുശേഷം വീണ്ടു സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. malikaveedu (സംവാദം) 12:16, 26 മാർച്ച് 2018 (UTC)

എന്റെ അഭിപ്രായവും അതുതന്നെയാണ്. താഴെയുള്ള തെയ്യം ചിത്രത്തിനും ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ട്.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 12:19, 26 മാർച്ച് 2018 (UTC)

മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ അല്പം മാറ്റംവരുത്തണം എന്നാണ് എൻറെ അഭിപ്രായം. അതായത് ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോൾ വേണെമെങ്കിലും മലയാളം വിക്കിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ന് വരണം. പഞ്ചായത്തിൽ ചർച്ച ആരംഭിക്കണംShagil Kannur (സംവാദം) 14:59, 26 മാർച്ച് 2018 (UTC)